Registraci lze provést v menu v pravém sloupci.

Kvůli věcem jako je ohrožování mravní výchovy mládeže a dalších věcí, se kterými bychom mohli mít problémy dle zákonů a dalších věcí je registrace do chráněných sekcí důležitá také proto, že registrací souhlasíte s textem níže a sami si zodpovídáte za případnou psychickou či mravní újmu.

Souhlasím, že pokud budu vstupovat do sekcí s obsahem pro starší 18 let, jsem plnoletý/á. Souhlasím, že obsah ze sekcí s obsahem pro osoby starší 18 let nebudu poskytovat dále třetím osobám, které jsou mladší 18 let a že obsah budu používat pouze pro vlastní soukromou potřebu, nezpůsobují mi žádnou psychickou újmu či jinak poškozují mé zdraví a morálku. Materiály zde umístěné za žádných okolností nepodněcují násilí či protizákonné chování. Zároveň souhlasím, že bude Vaše heslo uchováno po celou dobu Vaší registrace na těchto stránkách, i poté, co svůj účet zde zrušíte. Pro případné smazání veškerých informací, které tato stránka o Vás uchovává, prosím, využijte kontaktní formulář na tomto webu. Vaše informace budou následně smazány.